BETINGELSER

Salgsbetingelser:

Arnestad Storkjøkken forbeholder seg retten til endringer i prislisten uten forutgående varsel når disse er forårsaket av råvarepriser, valutaendringer, og/eller eventuelle trykkfeil. Leveranser skjer i hele salgsenheter. Ta kontakt per e-post eller telefon for spørsmål rundt priser. 

Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 20 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del. Ved purring påløper ett purregebyr jfr. Inkassoloven.

Kunder gjennomgår en kredittvurdering i forbindelse med kunderegistrering, og grunnlaget for kredittgrensen fastsettes.

Kredittinformasjon: Arnestad Storkjøkken forbeholder seg retten til å ta opp kredittopplysninger om nødvendig.

Frakt: Arnestad belaster frakt i henhold til gjeldende prisliste. 

Leveringsbetingelser: 

Arnestad påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. I Oslo leveres varene fraktfritt ved bestillinger over 3500,-. Utenfor Oslo faktureres reell frakt. Ordre som er mottatt før kl 09:00 kan leveres samme dag, om ikke annet er presisert. Leveringstid for lagervarer er vanligvis 1-2 virkedager for bestillinger mottatt etter kl 09:00, alternativt kan varene sendes med budbil.

Sjåfør kontakter kunde ved levering og leverer innen avtalt tidsramme. Hvis ikke oppnådd kontakt ved levering, vil varene bli levert og kvittert som mottatt. Kunde  er selv ansvarlig for å kontrollere levering og må innen senest 8 dager gi oss beskjed dersom det er feil i levering.  

Retur:

Kun for standard lagervare i ubeskadiget, original emballasje. Matvareemballasje i åpnet pakning tas ikke i retur. For feilbestilte varer kan kjøper bli belastet fraktkostnad. All retur må fremsettes skriftlig via e-post (post@asas.no).

Reklamasjon:

Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

Webordre:

Ved nettbestillinger legges de artikler som ønskes kjøpt i handlekurven. Ved utsjekk må bestillingen først bekreftes og deretter sendes inn - en beskjed markert i gult dukker opp for å bemerke deg dette. Hvis bestillingen kun er bekreftet, men ikke sendt inn, er den ikke å anse som sendt inn til Arnestad Storkjøkken AS som en reell ordre og Arnestad Storkjøkken forebeholder seg retten til å slette ordren etter 14 dager. Bestillingen må da eventuelt lages på nytt. 

Annet:

Dersom varer leveres på paller skal det utveksles paller med fraktfører. Dersom kunden ikke har byttepaller belastes et pallegebyr på kr 229 eks mva,- per pall.