Innrapportering

Innen 1. april hvert år skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter rapportere inn sine klima- og miljødata for foregående år. Last ned Arnestad Storkjøkken sine rapporter under.