MILJØ     

Ansvarlig forbruk og produksjon

Fokus på miljø øker stadig og med miljøbevisste ansatte på teamet, bestemte Arnestad Storkjøkken seg for å bli Miljøfyrtårn. Vi opplever at både kunder, leverandører og kollegaer i større grad forventer at bedrifter tar mer ansvar hva det gjelder miljø, og det skal vi bidra med. November 2019 ble vi Miljøfyrtårn for første gang og i november 2022 ble vi resertifisert . Nå jobber vi med miljøtiltak både internt og eksternt og ønsker å skape økt miljøbevissthet blant våre kunder, leverandører og ansatte.   

Vi har produkter som er miljømerket eller produsert av mer miljøvennlige materialer, noe som bidrar til å redusere belastningen på miljøet. Flere av våre leverandører er miljøsertifiserte og vi gjør det vi kan for å tilby gode alternativer som også sluttbruker er opptatt av. Er du nysgjerrig på hvordan du og din bedrift kan gå en mer grønnere vei, tykk på "Grønn Omstilling" for å se hva vi kan bidra med. 

Hvorfor Miljøfyrtån?

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren og det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø og gjør alt den kan innenfor sin bransje. I tillegg stiller sertifiseringen krav til systematisk arbeid med HMS som skal sikre et godt arbeidsmiljø.


Miljømerker

Svanen

Svanemerket skal hjelpe forbrukere til å velge miljøriktige produkter. Alle produkter som er Svanemerket, har oppfylt kriterier gjennom hele prosessen fra produksjon til resirkulering.

FSC

Forest Stewardship Concil® merkingen finner du gjerne på treprodukter som oppfyller strenge standarder utviklet for å ivareta en bærekraftig skog. FSC er en global, ideell organisasjon som setter disse standardene for nettopp hva som defineres som en bærekraftig skog.

Easy On The Planet

Varer merket med Easy on the Planet er en fellesmerking for mer miljøvennlige varer, som en del av Staples' Easy on the Planet Program. Varer med dette merket oppfyller enten kriterier for miljøsertifisering av produkter eller kriterier som Staples har satt for mer miljøvennlige valg. Du kan lese mer på Staples sin nettside, men også være sikker på at du tar et bedre valg for miljøet ved å kjøpe disse varene. 

EU Ecolabel

EU Blomsten, eller EU Ecolabel - kjært barn har mange navn - finner du på produkter som oppfyller kriterier gjennom hele livssyklusen til produktet. Forskjellen fra Svanen er at dette er EU sitt miljømerke 

The Blue Angel

The Blue Angel er Tyskland sin egen miljømerking på lik linje som Svanen i Norge. Varer merket med The Blue Angel oppfyller strenge kriterier for miljøvennlige produkter og tjenester.Vi ønsker å høre dine innspill på hvordan vi kan forbedre vår klima- og miljøpåvirkning! Fyll ut skjema ved å laste ned filen over, og send inn til post@asas.no